Psychiater Olivier, praktijk voor kinderen, volwassenen, relaties en gezinnen
In deze praktijk worden geen gegevens uitgewisseld met gemeenten of zorgverzekeraars. Betaling loopt via u zelf. Er zijn geen contracten met andere partijen.
kosten

Er zijn op dit moment veel veranderingen gaande in de organisatie van de zorg en de vergoeding daarvan.

Dat maakt het soms onoverzichtelijk en verwarrend.

Mijn huidige situatie:

Ik ben als psychiater met specialisatie kinderen en jeugd deel van een RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid), samen met collegae Peter Post en Hans van Wechem als psychiaters en met verschillende andere gespecialiseerde hulpverleners.

Ik ben aangesloten bij Stichting 1nP. Stichting 1nP sluit zich medio april 2013 als zelfstandige organisatie aan bij de Parnassia Groep. 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Voor zorg via 1nP is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Meer informatie over 1nP kunt u lezen op de website www.1nP.nl[http://www.1nP.nl]. De behandeling via 1nP wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering, als het gaat om zorg die verzekerd is vanuit het basispakket. Daarbij wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Ik behandel via 1np uitsluitend kinderen.

U zal bij mij de factuur van de behandeling zelf ontvangen en dient de kosten daarvan zelf te voldoen. u kunt dan beslissen of u de factuur bij uw verzekeraar wilt indienen. hoeveel u dan door uw verzekeraar vergoed krijgt is iets tussen u en uw verzekeraar.

 

Tussen de verzekeraars zijn soms grote verschillen. het is raadzaam om goed de voorwaarden van uw verzekeraar door te lezen.

 

 

 

 

 

 

Categorie├źn
Meest recente artikel