Psychiater Olivier, praktijk voor kinderen, volwassenen, relaties en gezinnen
In deze praktijk worden geen gegevens uitgewisseld met gemeenten of zorgverzekeraars. Betaling loopt via u zelf. Er zijn geen contracten met andere partijen.

Klachten

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken is hier het adresvan de ambtelijk secretaris van de Gezamenlijke Klachtencommissie van De Meren, GGZ Buitenamstel en Mentrum en de VVPAO:

Klachtencommissie Arkin/GGZinGeest/VVPAO,  Margreet Spreij, ambtelijk secretaris,Postbus 74077 1070 BB Amsterdam

Met pijn in het hart heb ik besloten om de praktijk te sluiten. De veranderingen in regelgeving, het ondoorzichtige woud van eisen en controles van zorgverzekeraars en gemeenten zijn niet langer verenigbaar met mijn ideeen over goede adequate en respectvolle zorg die ik wil kunnen bieden als ik mijn beroep uitoefen.

Voor de kinderen en hun gezinnen wordt het bijna niet meer mogelijk om een vrijgevestigde professional te vinden. In Amsterdam alleen al wil meer dan de helft van de kinderpsychiaters niet langer samenwerken met de gemeente onder de voorwaarden die door hen worden gesteld.

Voor mijzelf heb ik besloten om voor 2017 in ieder geval tijdelijk de contracten met de zorgverzekeraars voor volwassenenzorg komend jaar ook niet te verlengen.

 

Voorlopig zal ik een hele kleine praktijk laten doorlopen voor zelf betalers. dat betekent voor volwassenen dat je de rekening kunt aanbieden aan je zorgverzekeraar maar dat het per zorgverzekeraar weer verschillend is hoeveel van de rekening, die gebaseerd is op de tarieven die door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) voor 2017 zijn vast gesteld. Deze tarieven kunt u vinden via internet als u zoekt op NZA tarieven GGZ 2017.

Voor kinderen betekent het dat de gemeente de kosten niet vergoed.

Ik zal de komende tijd bij mezelf te rade gaan over hoe ik mijn werk in mijn praktijk vorm ga geven.

 

Voor de mensen die besluiten om zelf de rekening te betalen en zich willen aanmelden is het goed om te weten dat er beperkt plek zal zijn. Ik hanteer echter geen wachtlijst.

U kunt zich aanmelden via de mail: o.vanstrien@extenzo.nu of telefonisch 0624529736. Als ik dan plek heb maken we een afspraak, als het vol is kan ik u op dat moment niet helpen. U kunt het dan op een later moment nog eens proberen.

 

 

je kunt bij mij naast relatietherapie/coaching ook terecht voor coaching bij scheiding.

Relatietherapie vs coaching

Relatietherapie is in eerste instantie niet gericht op bij elkaar blijven. Wel op elkaar en jezelf beter begrijpen en met name doorkrijgen wat voor impact dat wat jezelf of de ander doet heeft op de ander of jezelf. hoe je daardoor in patronen komt die niet productief zijn en zorgen voor verwijdering, waardoor je het contact met elkaar verliest en alleen komt te staan. Dit kan helpen om op nieuwe manieren met elkaar om te gaan en je relatie een tweede kans te geven. Maar dat is niet altijd het geval. Soms is er teveel voorgevallen of is er al zoveel verwijdering dat het niet haalbaar is om bij elkaar te blijven. Dat houdt dan in dat je uit elkaar gaat en zeker als daar kinderen bij betrokken zijn is het van belang dat dat zo goed mogelijk gaat omdat kinderen maar volwassenen ook zich beter aan de nieuwe realiteit kunnen aanpassen als dat er een is waar het veilig is en er geen doorgaand slepend conflict is tussen de betrokkenen. De ervaring leert dat dat een bijzonder zware opgave is waar je hulp bij kan gebruiken.

De hulpvraag verschuift dan van therapie naar coaching en van behandeling naar begeleiding.

coaching bij scheiding

Het doel van coaching is om op een zo ´gezond´ mogelijke manier te scheiden, waarbij de belangen van beide partners goed genoeg worden behartigd en de belangen van de kinderen in en na de scheiding voorop staan. 

Als coach wil ik bijdragen aan een gezond scheidingsproces. Door het verhogen van de overlegbereidheid en de overlegvaardigheden van de ex-partners ter wille van de kinderen. Net als bij de volwassenen ontstaat bij het kind  innerlijke verscheurdheid, die alleen maar kan worden hersteld door daar bij stil te staan en aandacht voor jezelf te nemen maar ook om in de rol van ouder weer bij elkaar komen of laten zien dat het contact op een ander niveau wel intact blijft. Voor kinderen is scheiding van grote invloed op hun eigen relatievorming in de toekomst. De invloed kan positief zijn als de ouders laten zien dat zij hun emoties en de zorg voor het kind goed kunnen scheiden.

 

Tarieven van relatie coaching en coaching bij scheiding:

coaching wordt niet vergoed door de verzekering. relatietherapie sinds enige tijd ook niet meer behalve bij sommige aanvullende verzekeringen. coaching valt onder een BTW tarief.

Mijn tarieven zijn alsvolgt:

relatie coaching 150 euro per uur, ex BTW

 

coaching bij scheiding:

individueel gesprek 175 euro per uur, ex BTW

driegesprek: 115 euro per uur per persoon, ex BTW

gesprekken met meer personen: 100 euro per uur per persoon, ex BTW

 

 

de praktijk is open tijdens kantoortijden op maandag, dinsdag en woensdag.

 

buiten kantoortijden kunt u inspreken op mijn voicemail of een mail sturen, ik zal die dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

in de vakantieperiodes neemt een collega waar, als u mij een mail stuurt vindt u hoe u deze kan bereiken.

 

 mocht u buiten kantoortijden direct hulp nodig hebben dan kunt u via de huisarts een beroep doen op de crisisdienst.

 

Bent u via 1np bij mij dan is er ook een crisis mogelijkheid bij 1np. ik verwijs u daarvoor naar de site van 1np. www.1np.nl

 

Ik ben verbonden aan de VVPAO (de vereniging voor vrijgevestigde psychiaters in amsterdam en omstreken).

Mocht u een klacht hebben dan bespreek ik die in eerste instantie graag met u, anders kunt u zich ook tot hen wenden.

 

 

Er zijn op dit moment veel veranderingen gaande in de organisatie van de zorg en de vergoeding daarvan.

Dat maakt het soms onoverzichtelijk en verwarrend.

Mijn huidige situatie:

Ik ben als psychiater met specialisatie kinderen en jeugd deel van een RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid), samen met collegae Peter Post en Hans van Wechem als psychiaters en met verschillende andere gespecialiseerde hulpverleners.

Ik ben aangesloten bij Stichting 1nP. Stichting 1nP sluit zich medio april 2013 als zelfstandige organisatie aan bij de Parnassia Groep. 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Voor zorg via 1nP is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Meer informatie over 1nP kunt u lezen op de website www.1nP.nl[http://www.1nP.nl]. De behandeling via 1nP wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering, als het gaat om zorg die verzekerd is vanuit het basispakket. Daarbij wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Ik behandel via 1np uitsluitend kinderen.

U zal bij mij de factuur van de behandeling zelf ontvangen en dient de kosten daarvan zelf te voldoen. u kunt dan beslissen of u de factuur bij uw verzekeraar wilt indienen. hoeveel u dan door uw verzekeraar vergoed krijgt is iets tussen u en uw verzekeraar.

 

Tussen de verzekeraars zijn soms grote verschillen. het is raadzaam om goed de voorwaarden van uw verzekeraar door te lezen.

 

 

 

 

 

 

De praktijk van Olivier van Strien

KvK 34349556

BIG registratienummer 49041461101

 

Touwslagerstraat 53

1013 DL Amsterdam

 

o.vanstrien@extenzo.nu

mobiel 0624529736

 

Websites:

www.psychiaterolivier.nl

www.1np.nl

www.opvoedpoli.nl

 

Bij voorkeur contact via mail.

 

 

 

Mijn naam is Olivier van Strien

Ik ben dokter geworden bij de universiteit van Utrecht en ben daarna als scheepsarts bij de Koninklijke Marine in dienst geweest. Daarna ben ik in 1995 op het Emma Kinderziekenhuis/AMC gaan werken, waar ik besloot om me te gaan specialiseren in de Psychiatrie en aansluitend als kinder- en jeugdpsychiater. Op een half jaar in Den Bosch en drie jaar Bennebroek na heb ik verder steeds in of rond Amsterdam gewerkt.

Sinds 2010 heb ik mijn eigen praktijk op de Touwslagerstraat.

Ik vind het een heerlijke plek om te werken en dat doe ik samen met de mensen die zich bij mij aanmelden omdat ik ervan overtuigd ben dat hun aandeel in het oplossen van problemen ook het belangrijkst is en het meest werkzaam. Ook werk ik samen met andere hulpverleners zoals sociaal psychiatrisch verpleegkundige, speltherapeut, maatschappelijk werk, psycholoog.

Ik heb mij verdiept in verschillende theoretische referentiekaders, waarbij ik de opleiding tot psychoanalyticus heb gevolgd, Infant Mental Health specialist ben en EFT therapeut (relatietherapeut).

Daarom heb ik ervaring met het werken met kinderen en hun gezin, ouder-kind behandelingen ook met hele jonge kinderen, partner relatie problemen en groepen maar ook met langerdurende inzichtgevende therapieeen.

 

Naast mijn werk in eigen praktijk werk ik ook als free lance psychiater

 

Ik ben lid van de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Vereniging voor Vrijgevestigde Psychiaters in Amsterdam en Omstreken, de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health), het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en van de stichting Emotionally Focused Therapy.

 

 

Wanneer je je wilt aanmelden om samen met mij aan de slag te gaan heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Die brief moet verwijzen naar een psychiater, of naar tweedelijnszorg.

Als je die brief hebt, kunnen we een afspraak maken voor een eerste gesprek. Meestal weten we na een tot drie gesprekken wel ongeveer in welke richting we het moeten zoeken en of het klikt tussen ons.

je kan mij mailen via o.vanstrien@extenzo.nu. ik zal dan snel reageren met een voorstel voor een datum en een tijd waarop we elkaar kunnen treffen.

 

Mijn praktijk is gevestigd op de Touwslagerstraat 53, 1013 KS Amsterdam. Dat is tussen Centraal Station en de Haarlemmerpoort, vlak bij de Squash City.

Als je de stap neemt om hulp te gaan zoeken dan ben je meestal al een tijdje bezig met zoeken naar oplossingen voor een probleem. Hoe langer je al aan het zoeken ben hoe groter het verlangen naar iets wat je verder kan helpen. Mijn ervaring is dat het samen met elkaar begrijpen waarom het gaat zoals het gaat al veel rust kan geven en nodig je uit om met mij te gaan zitten om stil te staan bij waar je voor komt. Misschien kan ik helpen of misschien kan ik je op weg helpen naar iemand die beter aansluit bij wat je zoekt.

Categorie├źn
Meest recente artikel